Maciej Mikurda

WYKŁAD: Mit gnozy – od Szymona Maga do C.S. Junga

Na początku pierwszego tysiąclecia poważną konkurencję dla ortodoksyjnego chrześcijaństwa stanowił gnostycyzm. Idee gnostyckie reprezentowane przez takich duchowych nauczycieli jak Bazylides czy Walentyn szybko zdobywały zwolenników, obejmując swym zasięgiem cały świat starożytny. Rozkwit gnostycyzmu kończy się wraz z dojściem do władzy cesarza Teodozjusza, który w roku 380 proklamuje chrześcijaństwo religią państwową. W wyniku prześladowań gnostycy znikają ze świata starożytnego, a pamięć o nich i ich naukach trwa jedynie w pismach wrogich im polemistów. Przez długie wieki zapomnieniu ulega Wiedza (Gnosis), której gnostycy zawdzięczają swą nazwę. Czym była ta Wiedza? Czy stanowiła ścieżkę prowadzącą do oświecenia? W roku 1945 przypadkowe odkrycie w okolicach egipskiej miejscowości Nag Hammadi ujawniło zagrzebane w pustyni starożytne kodeksy zawierające gnostyckie pisma. W ten sposób – po niemal dwóch tysiącleciach milczenia – gnostycy znów odzyskali głos, przypominając światu swoją Wiedzę o boskim pochodzeniu człowieka. Prelekcja omawia historię gnostycyzmu, kluczowe punkty gnostyckich wierzeń oraz współczesną recepcję Gnozy.
Maciej Mikurda – przewodniczący Rady Fundacji Panteon, socjolog, popularyzator wiedzy na temat gnostycyzmu i ezoteryki Zachodu.