Hana Stanke

Hana Stanke jest artystką wizualną. Jej sztuka służy jako przestrzeń wymiany i łączenia doświadczeń życiowych. Dla niej to okno na wewnętrzny świat, emocje i perspektywę.