ŻYWIOŁAKI ART'U ISTOTY ROZGRZEWAJĄCE PRZESTRZEŃ SWOIM TWÓRCZYM PRZEPŁYWEM