TRANSFORMACYJNA CZASOPRZESTRZEŃ SZTUKI I ŚWIADOMOŚCI

Edukacja Waldorfska – Adam Winiarczyk

WYKŁAD: „Dlaczego pedagogika Waldorfska?”
Z tym kluczowym pytaniem Adam Winiarczyk inicjuje naszą odkrywczą podróż. Zanurzymy się w jego narrację, by zgłębić tę inspirującą formę edukacji, którą jako rodzice wybraliśmy również na ścieżkę rozwoju dla naszych dzieci.

To dzieci są przyszłością.

Wykład poruszy kwestie wartości, specyfiki i unikalności pedagogiki waldorfskiej i spróbuje odpowiedzieć na pytanie: dlaczego ta właśnie pedagogika jest adekwatną odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia naszych czasów i dlaczego jednocześnie jest tak mało znana i popularna.

www.szkolawaldorfska.edu.pl
Winiarczyk Adam (Szkoła Waldorfska), filolog klasyczny, długoletni nauczyciel waldorfski, tłumacz literatury związanej z pedagogiką waldorfska. 1988-92 odbył studia w Instytucie Pedagogiki Waldorfskiej w Witten, RFN (Institut für Waldorfpädagogik Witten/Ruhr). Wieloletni wykładowca na Podyplomowym Studium Pedagogiki Niezależnej przy ISNS UW.

Z pedagogiką waldorfską związany od samych jej początków w Polsce tj. od początku lat osiemdziesiątych. Współzałożyciel, nauczyciel i dyrektor pierwszej szkoły waldorfskiej w Warszawie ( i w Polsce – 1992). Obecnie nauczyciel i dyrektor drugiej szkoły waldorfskiej w Warszawie ( w Aninie).