TRANSFORMACYJNA CZASOPRZESTRZEŃ SZTUKI I ŚWIADOMOŚCI

Baśnie Ludów Ziemii

Baśnie Ludów Ziemi to prastare tradycyjne opowieści z wielu krańców świata oraz te, które przychodzą Teraz… to mozaika głosu, słów, pieśni, ciszy i dźwięku instrumentów. Zawierają w sobie wzory piękna, z których tkają się Światy. Baśń to moc tworzenia u źródła, to Ogień Żywego Słowa, to bezczas, i wszechmożliwość. Baśń niesie naukę, mądrość i głębię; krąży wokół tej samej niezmiennej prastarej wiecznej Prawdy przekazywanej przez pokolenia, aby człowiek pamiętał o tym, kim jest ॐ Ludy Ziemi zawsze zasiadły razem jako jedno Istnienie, z tego płyną dary hen daleko.. Karmią Matkę Ziemie, i całe Życie.

Magda Polkowska Aiszima wędruje z Baśniami Ludów Ziemi po Polsce od 2012 roku. Ta podróż miała swój początek za Oceanem dawno dawno temu, gdzie Magda prowadziła Teatr Prastarej Sztuki Opowiadania, czerpiąc inspirację od Tradycyjnych Ludów Północnej i Południowej Ameryki oraz Syberii. W 2022 roku powstał pierwszy Tom Księgi Baśni Ludów Ziemi.

www.basnieludowziemi.com